Welkom op Taalpeil+
achtergrond, verdieping en discussie bij Taalpeil 2011

Het belang van meertaligheid

Uit Wereldjournalisten
13/11/2012
FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken, heeft een eenmalig magazine uitgebracht met de titel 'De kracht van meer taal'. Zeki Arslan coördineerde het tot stand komen.

Meertaligheid wordt de norm

Nieuws
10/07/2012

Er is een promotiefilmpje gemaakt voor vroeg vreemdetalenonderwijs.
 

Filmpje: een tweetalige advocate

Filmpje
04/05/2012

Ayse Elkilic is van Turkse komaf. Veel van de cliënten in haar advocatenpraktijk zijn ook Turks. Ze ervaart haar tweetaligheid als een verrijking.
 

Tweetalig? Niks dan voordelen!

Uit De Standaard
03/04/2012

De keuze is snel gemaakt wanneer HR-managers moeten kiezen tussen een kandidaat die meertalig is of iemand die dat niet is. Niet alleen de beheersing van een extra taal is voordelig, recent onderzoek toont nu ook aan dat tweetaligen gewoonweg slimmer zijn.

Meertaligheid bij kinderen met een beperking

Uit Kennislink
09/03/2012

Steeds meer kinderen krijgen een meertalige opvoeding, ook in Nederland. Toch staat de omgeving daar nog niet altijd even positief tegenover. Vooral ouders van kinderen met een taal- of andere stoornis, krijgen daardoor nogal eens tegengestelde adviezen. Dit blijkt uit onderzoek van Mirjam Blumenthal. Met het boek dat zij hierover schreef, hoopt ze de negatieve houding ten opzichte van meertaligheid weg te nemen: “Een kind mag trots zijn op de talen die hij kent.”

Van meertalig naar veeltalig: polyglotten

Nieuws
21/02/2012

Als we het hebben over meertaligheid, denken we vaak aan twee of drie talen. Maar er zijn ook mensen die het daar niet bij laten. Op de BBC-website verscheen een filmpje van iemand die maar liefst 11 talen vloeiend spreekt, Nederlands en Afrikaans incluis.

Winnaars Juvenes Translatores

Nieuws
16/02/2012

Meriem Anciaux en Anne Moroux zijn de Vlaamse en Nederlandse winnaars van de Europese vertaalwedstrijd Juvenes Translatores.

De wedstrijd Juvenes Translatores (Latijn voor "jonge vertalers") wordt jaarlijks in november georganiseerd door het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie (DGT). De wedstrijd staat open voor middelbare scholieren van 17 jaar en vindt gelijktijdig plaats op alle geselecteerde scholen in heel Europa. De teksten zijn opgesteld door vertalers van de Commissie, om ervoor te zorgen dat ze taalkundig dezelfde moeilijkheidsgraad hebben.

Engelse les aan kleuters tast niveau Nederlands niet aan

Nieuws
14/02/2012

Vier- en vijfjarigen zijn prima in staat om Engels te leren, zo valt te lezen op Blik op Nieuws. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels op de basisschool en de invloed daarvan op de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen.
 

Website over tweetalig opgroeien

Uit RNW
03/02/2012
Tweetaligheid is hot. Door mondialisering en internationale relaties komt meertaligheid in gezinssituaties steeds vaker voor. Maar er leven nogal wat misverstanden over meertaligheid en de manier waarop kinderen een taal -of meerdere talen- leren. Een groep Utrechtse taalkundigen probeert via een nieuwe site Tweetaligopgroeien.org enige duidelijkheid te verschaffen.

‘Ik wilde niet de Waal zijn die geen Nederlands spreekt’

Uit Apache.be
02/02/2012
Sylvain Malcorps (een Waal) draaide mee op de redactie van het Nederlandstalige Apache. Hoe vond hij het om te leven en te werken als een Waal in Antwerpen en wat maakt dat sommige Walen complexloos Nederlands praten in Nederland maar gêne voelen om hetzelfde te doen in Vlaanderen?  
Inhoud syndiceren