Allochtone ouders spreken best eigen taal met kinderen

De Standaard
27/04/2011
Kinderen die thuis een andere taal spreken, leren het makkelijkst Nederlands als ze een stevige basis hebben van hun 'thuistaal'.