Prof.dr. Monika Schmid: ‘Taalanalyse IND niet betrouwbaar’

Uit Kennislink
08/06/2011
De veronderstelling dat kinderen hun moedertaal nooit meer verleren klopt niet. Daardoor worden asielzoekers soms ten onrechte geweerd, als zij volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hun afkomst niet kunnen bewijzen door de taal te spreken van hun geboorteland. Vooral als het gaat om kinderen die voor hun twaalfde jaar hun land en hun taal achter zich hebben gelaten, bestaat de kans dat zij die taal al na een paar jaar helemaal vergeten zijn. Omgekeerd geldt ook dat iemand kan klinken als een ‘native speaker’ zonder dat te zijn. De taalanalyse van de IND is dus in veel gevallen niet betrouwbaar. Dat betoogde dr. Monika Schmid dinsdag 7 juni tijdens haar oratie als hoogleraar Engelse taalkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.