Hier spreekt men Nederlands

Uit Apache
06/09/2011
Anderstaligen hebben per definitie een taalprobleem, en hun taalprobleem tast de sociale cohesie aan. Die onwankelbare problematisering van meertaligheid staat centraal in een hedendaags nationalistisch discours waarvan de Antwerpse professor Taalkunde Jef Verschueren huivert.