Blommaert: "De meerderheid van de wereldbevolking is gewoon meertalig!"

Nieuws
11/10/2011

Kif Kif lanceerde vorige week een dossier over meertaligheid in het onderwijs. In het kader daarvan interviewde Kif Kif professor Jan Blommaert. Hij legt uit dat meertaligheid op diverse vlakken voordelen biedt.


Jan Blommaert: "Het staat wetenschappelijk al decennia vast dat meertaligheid zowel op het gebied van taal als cognitie voordelen oplevert. Het taalvoordeel houdt in dat men het vermogen verwerft om andere talen sneller te leren. Op cognitief vlak bestaat het voordeel erin dat een heleboel begrippen op verschillende manieren ingebeeld kunnen worden. Concreet wil dit zeggen dat bijvoorbeeld het begrip 'leeg' op 2 of 3 verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. In bepaalde talen in de wereld bestaat de term 'leeg' niet: iets is altijd gevuld met lucht of licht."

Lees het hele interview op DeWereldmorgen.be