Op welke manier kan moedertaal ingezet worden in het onderwijs? Een interview met Elisabeth Meuleman (Groen!)

Uit KifKif.be
11/10/2011

Als ik ooit minister van Onderwijs word, zou ik meer middelen uittrekken voor kleinere kleuterklassen en meertalig onderwijs. Op die manier ga je positiever om met de verschillende (moeder)talen, leer je de kinderen omgaan met succes, en raken ze niet gedemotiveerd omwille van het feit dat ze het Nederlands niet machtig zzijn. Een andere prioriteit zou zijn om meer brede school-projecten op te starten en structureel te verankeren.
 

Op welke manier kan de moedertaal ingezet worden in het onderwijs?

We willen de moedertaal positief benaderen, kinderen hun eigen taal laten gebruiken. Taligheid in al zijn vormen laten ontwikkelen zal de vorming van het Nederlands enkel ten goede komen. Vroeger zag men een oplossing in de taalbadklassen, alsof je eigen taal voorgoed tot het verleden moet behoren. In Gent loopt er een project rond meertaligheid. Als daar een nieuwe leerling aankomt, vraagt de leerkracht hem/haar iets te vertellen in zijn/haar moedertaal. Daarna vraagt ze aan de klas wie de leerling verstaat. Zo laat de leerkracht de leerlingen met elkaar praten, en tegelijkertijd vertalen. Op die manier kunnen de leerlingen elkaar helpen, en worden verschillende talen ingeschakeld om uiteindelijk over te schakelen op het Nederlands. Tegelijkertijd krijgen de leerlingen een gevoel van succes, omdat ze al meer woordjes kennen dan de nieuweling. Op die manier wordt Nederlands leren een spel.