Engelse les aan kleuters tast niveau Nederlands niet aan

Nieuws
14/02/2012

Vier- en vijfjarigen zijn prima in staat om Engels te leren, zo valt te lezen op Blik op Nieuws. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels op de basisschool en de invloed daarvan op de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen.
 


Uit het onderzoek dat op verzoek van minister Marja van Bijsterveldt eind 2009 is gestart, blijkt dat leerlingen een hoger niveau voor Engels halen en het Nederlands op peil blijft. De universiteiten van Groningen en Utrecht voeren dit onderzoeksproject ‘the Foreign Languages in Primary school Project’ (FLiPP) gezamenlijk uit, in samenwerking met het Europees Platform - internationaliseren in onderwijs.

Reacties

Engels en Duits op de kleuterschool

Wij pleiten ervoor om zowel Engels als Duits te geven vanaf groep 1 en 2. Hoe vroeger kinderen in aanraking komen met vreemde talen, hoe beter. Nederland is een exportland en moet goed beseffen dat de achteruitgang van de talenkennis in Nederland simpelweg een hoop geld kost. Zie ook: http://www.thijssen-translations.eu/blog/2012/05/03/gebrekkige-talenkenn...

Je kunt echt niet beginnen

Je kunt echt niet beginnen met meerdere talen dan het Engels en Nederlands op de basisschool. De kinderen zullen dit nauwelijks nog uit elkaar houden.

Allemaal goed en wel,

Allemaal goed en wel, 'internationaliseren' en (kleuter) meertaligheid maar in de praktijk beperkt die zogenaamde 'meertaligheid' zich meestal wel tot welgeteld één welbepaalde 'vreemde' taal, nl. het Engels. Hoeveel (Nederlandse) kleuters en jongeren hebben daarnaast ook nog enige nuttige noties van Duits en/of van Frans en/of van Spaans en/of van Portugees en/of van Russisch en/of van Arabisch en/of van Chinees en/of van Hindi en/of van...? Als onder 'meertaligheid' en 'internationaliseren' moet worden verstaan dat alleen het Engels als dé wereldtaal, dé taal van de 'internationale gemeenschap' (wat dit ook moge betekenen of zou kunnen inhouden) moet worden gezien, dan vind ik dat geen verrijking maar een verarming, ten koste en ten nadele van alle andere talen die de wereldgemeenschap momenteel nog rijk is en in het bijzonder ten koste van de eigen gemeenschapstaal ('moedertaal'). Er is m.a.w. een sluipend proces aan de gang dat aan één welbepaalde taal - het Engels - de status van dé 'wereldtaal' bezorgt en hiermee ook een reële bedreiging vormt voor het bestaansrecht, het bestaan, de ontwikkeling, het reëel nut, het aanzien en de status van alle andere thans nog levende mensentalen. Waar Nederlandse kleuters blijkbaar nu al graag zeggen 'juf, wanneer gaan we nog eens Engels praten...' komt er misschien wel een moment waarop 'Nederlandse' kleuters zullen zeggen ' Miss Angie, please can you tell us something about these times the 'Dutch' still did like to speak Dutch...' ? Het onderzoek moge dan al formeel uitwijzen dat 'meertalig' geïnstrumenteerde Nederlandse kleuters niet inboeten op hun kennis en beheersing van hun Gemeenschapstaal, een verkenning van de 'sociale media' op het door het Engels prominent gedomineerde internet wijst overduidelijk uit dat de jonge generatie veelal in schabouwelijk gehandicapt 'Nederlands' communiceert, doorspekt met nog schabouwelijker mankend Engels, wat - ei zo na - niet ver meer af komt te staan van wat men in lang vervloden koloniale tijden 'Negerhollands' placht te noemen. 'Internationalisering'? Vooruitgang? Groeten uit Gent, schone Vlaamse stede in het meertalige Belgenland.

Les

Dus ook les in de streektalen zou prima kunnen.