Meertaligheid bij kinderen met een beperking

Uit Kennislink
09/03/2012

Steeds meer kinderen krijgen een meertalige opvoeding, ook in Nederland. Toch staat de omgeving daar nog niet altijd even positief tegenover. Vooral ouders van kinderen met een taal- of andere stoornis, krijgen daardoor nogal eens tegengestelde adviezen. Dit blijkt uit onderzoek van Mirjam Blumenthal. Met het boek dat zij hierover schreef, hoopt ze de negatieve houding ten opzichte van meertaligheid weg te nemen: “Een kind mag trots zijn op de talen die hij kent.”