Het belang van meertaligheid

Uit Wereldjournalisten
13/11/2012
FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken, heeft een eenmalig magazine uitgebracht met de titel 'De kracht van meer taal'. Zeki Arslan coördineerde het tot stand komen. Wereldjournalisten.nl publiceerde een vraaggesprek met hem.