opvoeden

Website over tweetalig opgroeien

Uit RNW
03/02/2012
Tweetaligheid is hot. Door mondialisering en internationale relaties komt meertaligheid in gezinssituaties steeds vaker voor. Maar er leven nogal wat misverstanden over meertaligheid en de manier waarop kinderen een taal -of meerdere talen- leren. Een groep Utrechtse taalkundigen probeert via een nieuwe site Tweetaligopgroeien.org enige duidelijkheid te verschaffen.

Workshop over tweetaligheid en tweetalig opvoeden bij Universiteit Utrecht

Uit ...UU.nl
19/01/2012

Is een tweetalige opvoeding niet verwarrend voor een kind? En hoe vroeg moet je beginnen als je je kind een tweede taal wilt leren? Taalwetenschappers van het Utrecht Institute of Linguistics OTS verzorgen op 31 januari een workshop (in het Engels) voor ouders en andere belangstellenden, waarin ze zin en onzin over tweetaligheid onderscheiden en de laatste stand van het onderzoek toelichten.

filmpje: Fries-Nederlandse opvoeding in Groningen

Filmpje
05/01/2012

Ester en Ypke geven hun zoontje Simmer een tweetalige opvoeding: Ester spreekt Nederlands en Ypke Fries.

Tweetalig opvoeden: het moment is aangebroken

Uit RNW
02/01/2012

Ik roep al jaren dat als het eenmaal zo ver is, ik mijn kinderen tweetalig zal opvoeden. Maar nu dat moment nadert, begrijp ik dat dit gemakkelijker gezegd is, dan gedaan.

Ik ben Nederlands- en Engelstalig opgevoed: thuis spraken mijn ouders Nederlands, en op school was de voertaal Engels. Ik beschouw Engels als mijn native language. Ik gebruik het woord 'moedertaal', bewust niet, omdat mijn moeder juist Nederlands met mij sprak. Engels was de eerste taal waarin ik kon lezen en schrijven, en tot ik ging studeren in Nederland sprak ik veel meer Engels dan Nederlands.

'Leer kinderen eerst goed Nederlands'

Uit de Volkskrant
Tekst: 
Aleid Truijens
29/06/2011
Kinderen moeten eerst goed Nederlands leren praten, voordat ze aan Engels beginnen. 'Zin om te chillen vanavond. Waar gaan we meeten? The Bubbles? Yegg, creepy tent. Sugar Factory? Like! Heb jij een memberpas? Nee, later. Moet eerst m'n fiets fixen, gisteren gecrasht. Ennieweeee, zie je daar luv. Bye hon.'
Inhoud syndiceren