vertalers

Studiedag meertaligheid voor tolken en vertalers

Uit KTV Kennisnet
02/02/2012
Meertaligheid is een onderwerp dat alle tolken en vertalers raakt. Zij zijn per definitie meertalig, en voeren hun werk uit in  meertalige situaties. Het is ook een onderwerp waarover  regelmatig een beroep op de kennis van tolken en vertalers wordt gedaan. Voor velen is die deskundigheid vooral gebaseerd op eigen ervaring. Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen organiseert daarom een studiedag over meertaligheid speciaal voor deze groep.
Inhoud syndiceren