Reacties

 • Engelse les aan kleuters tast niveau Nederlands niet aan   9 jaar 36 weken ago
  Wij pleiten ervoor om zowel Engels als Duits te geven vanaf groep 1 en 2. Hoe vroeger kinderen in aanraking komen met vreemde talen, hoe beter. Nederland is een exportland en moet goed beseffen dat de achteruitgang van de talenkennis in Nederland simpelweg een hoop geld kost. Zie ook: http://www.thijssen-translations.eu/blog/2012/05/03/gebrekkige-talenkenn...
 • Filmpje: een tweetalige advocate   9 jaar 38 weken ago
  We zijn fier op u, hopelijk komen er meerdere Ayse's zoals u...
 • Engelse les aan kleuters tast niveau Nederlands niet aan   9 jaar 42 weken ago
  Je kunt echt niet beginnen met meerdere talen dan het Engels en Nederlands op de basisschool. De kinderen zullen dit nauwelijks nog uit elkaar houden.
 • Engelse les aan kleuters tast niveau Nederlands niet aan   9 jaar 48 weken ago
  Allemaal goed en wel, 'internationaliseren' en (kleuter) meertaligheid maar in de praktijk beperkt die zogenaamde 'meertaligheid' zich meestal wel tot welgeteld één welbepaalde 'vreemde' taal, nl. het Engels. Hoeveel (Nederlandse) kleuters en jongeren hebben daarnaast ook nog enige nuttige noties van Duits en/of van Frans en/of van Spaans en/of van Portugees en/of van Russisch en/of van Arabisch en/of van Chinees en/of van Hindi en/of van...? Als onder 'meertaligheid' en 'internationaliseren' moet worden verstaan dat alleen het Engels als dé wereldtaal, dé taal van de 'internationale gemeenschap' (wat dit ook moge betekenen of zou kunnen inhouden) moet worden gezien, dan vind ik dat geen verrijking maar een verarming, ten koste en ten nadele van alle andere talen die de wereldgemeenschap momenteel nog rijk is en in het bijzonder ten koste van de eigen gemeenschapstaal ('moedertaal'). Er is m.a.w. een sluipend proces aan de gang dat aan één welbepaalde taal - het Engels - de status van dé 'wereldtaal' bezorgt en hiermee ook een reële bedreiging vormt voor het bestaansrecht, het bestaan, de ontwikkeling, het reëel nut, het aanzien en de status van alle andere thans nog levende mensentalen. Waar Nederlandse kleuters blijkbaar nu al graag zeggen 'juf, wanneer gaan we nog eens Engels praten...' komt er misschien wel een moment waarop 'Nederlandse' kleuters zullen zeggen ' Miss Angie, please can you tell us something about these times the 'Dutch' still did like to speak Dutch...' ? Het onderzoek moge dan al formeel uitwijzen dat 'meertalig' geïnstrumenteerde Nederlandse kleuters niet inboeten op hun kennis en beheersing van hun Gemeenschapstaal, een verkenning van de 'sociale media' op het door het Engels prominent gedomineerde internet wijst overduidelijk uit dat de jonge generatie veelal in schabouwelijk gehandicapt 'Nederlands' communiceert, doorspekt met nog schabouwelijker mankend Engels, wat - ei zo na - niet ver meer af komt te staan van wat men in lang vervloden koloniale tijden 'Negerhollands' placht te noemen. 'Internationalisering'? Vooruitgang? Groeten uit Gent, schone Vlaamse stede in het meertalige Belgenland.
 • Van meertalig naar veeltalig: polyglotten   9 jaar 48 weken ago
  Zouden sommige mensen nou inderdaad er gewoon meer aanleg voor hebben? Hij spreekt inderdaad vloeien, het is ongelofelijk. Ik zou graag meer te weten komen over deze man behalve een filmpje van 2 minuten, weet iemand of er misschien nog ergens meer informatie te vinden is?
  •  
   Als we het hebben over meertaligheid, denken we vaak aan twee of drie overgenomen talen. Maar er zijn ook mensen die het daar niet bij laten. Op de BBC-website verscheen een filmpje van iemand die maar liefst 11 talen vloeiend spreekt, Nederlands en Afrikaans.
 • Boekje over meertaligheid in Nederland   9 jaar 49 weken ago
  Als je meertalig bent, dan wilt dat absoluut niets zeggen over je burgerschap. Als je kijkt naar personen (op tv) die meerdere talen beheersen dan alleen het Nederlands, dan kun je toch geen vooroordeel hebben op die persoon. Neem bijvoorbeeld Ivo Niehe van de TV show of Derk Bolt van Spoorloos, die spreken meer talen dan alleen hun moedertaal en ook nog vloeiend. Als ik naar ze kijk en luister dan vind ik ze (nog steeds) brave burgers.
 • Winnaars Juvenes Translatores   9 jaar 49 weken ago
  Natuurlijk is het mooi voor deze jongen mensen dat ze gewonnen hebben maar ik had toch graag ook gezien dat mensen een andere taal kozen dan Engels. Engels is al de EU standaard geworden, zou mooi zijn als mensen ook de andere talen in stand hielden.
  •  
   Meriem Anciaux en Anne Moroux zijn de Vlaamse en Nederlandse winnaars van de Europese vertaalwedstrijd Juvenes Translatores.De wedstrijd Juvenes Translatores (Latijn voor "jonge vertalers") wordt jaarlijks in november georganiseerd door het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie (DGT)
 • Engelse les aan kleuters tast niveau Nederlands niet aan   9 jaar 50 weken ago
  Les
  Dus ook les in de streektalen zou prima kunnen.
 • Filmpje: Een drietalig gezin   9 jaar 50 weken ago
  Als taalcoach van voornamelijk mensen uit russisch georiënteerde landen interessert het mij zeer of Katja Nederlands heeft gestudeerd bv. in Rusland, of het in Nederland zelf heeft geleerd, hoelang ze over de studie heeft gedaan en hoelang ze hier al woont. Ik vind dat ze geweldig goed Nederlands spreekt. Dat heeft niet zomaar even onder de knie gekregen. Met vriendelijke groet, Rein Kampinga.
 • Boekje over meertaligheid in Nederland   9 jaar 51 weken ago
  Ik vind het een rare stelling dat je geen goede burger zou zijn van Nederland. Natuurlijk is Nederland meertalig, kijk alleen maar naar Friesland. Het lijkt mij trouwens best interessant om hier iets meer over te lezen, weet iemand waar het boekje gekocht kan worden?
  •  
   Aan de hand van een aantal populaire opvattingen zoals: ‘Wie “straattaal” spreekt, spreekt (geen) Nederlands’ en ‘Wie meertalig is, is (g)een goede burger van Nederland’ en ‘Vroeger was Nederland (g)een eentalig land’ laat onderzoekster Leonie Cornips een artikel boordevol met tips zien hoe het met meertaligheid in Nederland gesteld is.
 • Filmpje: Een drietalig gezin   10 jaar 2 dagen ago
  Dit geeft de burger moed voor integratie. Ze spreekt echter prachtig Nederlands. Ik heb zo ook het idee dat deze kinderen later een voorsprong zullen hebben op andere kinderen vooral omdat we als wereld toch steeds multicultureler zullen worden.
  •  
   Een filmpje over een drie talig gezin, Katja Bobyleva is een Russin. Haar vriend Sylvain Kragbe komt uit Ivoorkust en is een gokkende priester. Zij spreekt Russisch met de kinderen, hij Frans. Met elkaar spreken ze Nederlands.
 • filmpje: Fries-Nederlandse opvoeding in Groningen   10 jaar 2 weken ago
  Super dat jullie je kindje ook Fries leren. Zo'n mooie taal. Het Nederlands wordt ook goed gehandhaafd . Prachtig om te zien.
 • filmpje: Fries-Nederlandse opvoeding in Groningen   10 jaar 3 weken ago
  Heb destijds precies hetzelfde gedaan in Spanje waar ik thuis Engels met mijn Engelse vrouw sprak en Nederlands met mijn zoon. Zijn moeder heeft altijd Engels met hem gesproken. Op een internationale school werd hij in het Engels onderwezen met Spaans als tweede taal zodat hij nu vloeiend is in drie talen zonder ooit in Nederland gewoond te hebben. In zijn kleutertijd merkte ik dat hij precies wist met welke mensen hij Spaanse, Nederlandse of Engelse woorden moest gebruiken.
 • filmpje: Fries-Nederlandse opvoeding in Groningen   10 jaar 3 weken ago
  Als taalcoach van een hoogopgeleide Poolse jonge vrouw met 2 kleine kinderen (< 4 jr) ervaar ik het tweetalig opvoeden als zeer vanzelfsprekend voor deze kinderen. De babbeltjes met de uitsluitend Pools sprekende opa en oma zijn daar een sprekend voorbeeld van. Ook het meegeven van de culturele waarden is van groot belang.
 • filmpje: Fries-Nederlandse opvoeding in Groningen   10 jaar 3 weken ago
  Mijn kinderen hebben ook beide talen geleerd. Ze zijn er niet minder van geworden. Veel taalgevoel ook bij het spreken van andere talen van buiten NL.
 • De Poolse Aleksandra is een ambassadeur voor de meertaligheid   10 jaar 6 weken ago
  Deze vraag is totaal verkeerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als er ondertitels zijn, die altijd gelezen worden. Of je dat nu wilt of niet. Je kiest dus niet tussen horen en lezen, want je leest meestal, of je nu focust op het luisteren of niet.
 • Hoe gaat dat, meertalig opgroeien?   10 jaar 18 weken ago
  Als je meerdere talen kent, draaien deze talen onophoudelijk mee op de achtergrond, zij het in verschillende mate. Waarom en wanneer en in welke intensiteit dat gebeurt, wordt volop onderzocht. Nu, toen ik zojuist het stukje las over Taalunie+ en meertaligheid, verbeterde ik spontaan 'tuinman' in 'tuinvrouw' en 'zij houdt van geuren en kleuren'. Het Frans draait bij mij voortdurend mee (en misschien ook het Latijn) en daardoor klopt, sneller dan bij de meeste Nederlandstaligen, het (vrouwelijk) geslacht van de term 'unie' meteen aan de deur. In dit specifieke geval is meertaligheid een voordeel (ik betreur immers het toenemend verval van het spraakkunstig geslacht), maar ik merk rondom mij dat veel kinderen èn bejaarden ernstig in de war raken door hun meertaligheid. Een randbemerking: er wordt bij mijn weten maar heel weinig literair werk gemaakt waarin talen creatief door elkaar worden gemengd, en dat vind ik jammer.
 • Hoe gaat dat, meertalig opgroeien?   10 jaar 18 weken ago
  Onze zoon en zijn Braziliaanse vrouw en twee kinderen van 7 en 5 jaar woonden tot voor een jaar in Tenerife op 400 honderd meter van ons af. We zagen de kindjes bijna dagelijks en spraken altijd Nederlands met hen, maar zij antwoordden immer in 't Spaans, hun voertaal. De moeder sprak Portugees met hen, en hun antwoord was Spaans Sinds een jaar wonen ze terug in Belgie en is hun voertaal Nederlands. Op elke vraag van hun ouders hetzij Portugees of Spaans antwoorden zij in het Nederlands. Ze verstaan drie talen maar verkiezen hun voertaal