Welkom op Taalpeil+
achtergrond, verdieping en discussie bij Taalpeil 2011

Studiedag meertaligheid voor tolken en vertalers

Uit KTV Kennisnet
02/02/2012
Meertaligheid is een onderwerp dat alle tolken en vertalers raakt. Zij zijn per definitie meertalig, en voeren hun werk uit in  meertalige situaties. Het is ook een onderwerp waarover  regelmatig een beroep op de kennis van tolken en vertalers wordt gedaan. Voor velen is die deskundigheid vooral gebaseerd op eigen ervaring. Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen organiseert daarom een studiedag over meertaligheid speciaal voor deze groep.

Filmpje: Een drietalig gezin

Filmpje
23/01/2012

Katja Bobyleva is een Russische. Haar vriend Sylvain Kragbe komt uit Ivoorkust. Zij spreekt Russisch met de kinderen, hij Frans. Met elkaar spreken ze Nederlands.

Workshop over tweetaligheid en tweetalig opvoeden bij Universiteit Utrecht

Uit ...UU.nl
19/01/2012

Is een tweetalige opvoeding niet verwarrend voor een kind? En hoe vroeg moet je beginnen als je je kind een tweede taal wilt leren? Taalwetenschappers van het Utrecht Institute of Linguistics OTS verzorgen op 31 januari een workshop (in het Engels) voor ouders en andere belangstellenden, waarin ze zin en onzin over tweetaligheid onderscheiden en de laatste stand van het onderzoek toelichten.

Boekje over meertaligheid in Nederland

Nieuws
17/01/2012

Bij het Meertens Instituut is een boekje verschenen over meertaligheid in Nederland.

Aan de hand van een aantal populaire opvattingen zoals: ‘Wie “straattaal” spreekt, spreekt (geen) Nederlands’ en ‘Wie meertalig is, is (g)een goede burger van Nederland’ en ‘Vroeger was Nederland (g)een eentalig land’ laat onderzoekster Leonie Cornips zien hoe het met meertaligheid in Nederland gesteld is.
 

Hoe vergadert het Europees Parlement?

Uit ... Willem Wever
17/01/2012
Willem Wever gaat op pad naar Straatsburg om te kijken hoe het er aan toe gaat in het Europees Parlement met alle officiële talen.

filmpje: Fries-Nederlandse opvoeding in Groningen

Filmpje
05/01/2012

Ester en Ypke geven hun zoontje Simmer een tweetalige opvoeding: Ester spreekt Nederlands en Ypke Fries.

De ouders van Simmer willen genoemd worden zoals zij zelf hun vader of moeder noemden. Hoe staat u daar tegenover?

Poll!

Tweetalig opvoeden: het moment is aangebroken

Uit RNW
02/01/2012

Ik roep al jaren dat als het eenmaal zo ver is, ik mijn kinderen tweetalig zal opvoeden. Maar nu dat moment nadert, begrijp ik dat dit gemakkelijker gezegd is, dan gedaan.

Ik ben Nederlands- en Engelstalig opgevoed: thuis spraken mijn ouders Nederlands, en op school was de voertaal Engels. Ik beschouw Engels als mijn native language. Ik gebruik het woord 'moedertaal', bewust niet, omdat mijn moeder juist Nederlands met mij sprak. Engels was de eerste taal waarin ik kon lezen en schrijven, en tot ik ging studeren in Nederland sprak ik veel meer Engels dan Nederlands.

Een taalbad in Visé

Filmpje
12/12/2011

In Visé leren Franstalige kinderen Nederlands. Valerie Wauters dompelt hen op school onder in een Nederlands taalbad.


 

Inhoud syndiceren