Welkom op Taalpeil+
achtergrond, verdieping en discussie bij Taalpeil 2011

Meertaligheid: zegen of vloek?

Uit Taalschrift
Tekst: 
Clark Accord
06/09/2011

In november 2010 namen 29 schrijvers deel aan een congres en een festival in Suriname over meertaligheid. De onlangs overleden schrijver Clark Accord was een van hen. Hieronder volgt zijn persoonlijke beschouwing over het spreken van verschillende talen.

'Leer kinderen eerst goed Nederlands'

Uit de Volkskrant
Tekst: 
Aleid Truijens
29/06/2011
Kinderen moeten eerst goed Nederlands leren praten, voordat ze aan Engels beginnen. 'Zin om te chillen vanavond. Waar gaan we meeten? The Bubbles? Yegg, creepy tent. Sugar Factory? Like! Heb jij een memberpas? Nee, later. Moet eerst m'n fiets fixen, gisteren gecrasht. Ennieweeee, zie je daar luv. Bye hon.'

Hier spreekt men Nederlands

Uit Apache
06/09/2011
Anderstaligen hebben per definitie een taalprobleem, en hun taalprobleem tast de sociale cohesie aan. Die onwankelbare problematisering van meertaligheid staat centraal in een hedendaags nationalistisch discours waarvan de Antwerpse professor Taalkunde Jef Verschueren huivert.

Beheersing lokale taal wordt belangrijk concurrentieel voordeel

Uit Express.be
28/06/2011
Bedrijven die de taal leren van de landen waar ze actief zijn, zullen in de toekomst een belangrijk concurrentieel voordeel kunnen opbouwen. Het aanleren van lokale talen laat toe vertrouwensrelaties op te bouwen en helpt om een inzicht te krijgen in het denkpatroon van de lokale bevolking. Dat zegt Martin Hope, verantwoordelijke van het project 'Language Rich Europe' van de Europese Unie. Met het project wil de Europese Unie de taalrijkdom en talenkennis van het Europese bedrijfsleven uitspelen als een belangrijke meerwaarde in de wereldeconomie.

Prof.dr. Monika Schmid: ‘Taalanalyse IND niet betrouwbaar’

Uit Kennislink
08/06/2011
De veronderstelling dat kinderen hun moedertaal nooit meer verleren klopt niet. Daardoor worden asielzoekers soms ten onrechte geweerd, als zij volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hun afkomst niet kunnen bewijzen door de taal te spreken van hun geboorteland. Vooral als het gaat om kinderen die voor hun twaalfde jaar hun land en hun taal achter zich hebben gelaten, bestaat de kans dat zij die taal al na een paar jaar helemaal vergeten zijn. Omgekeerd geldt ook dat iemand kan klinken als een ‘native speaker’ zonder dat te zijn. De taalanalyse van de IND is dus in veel gevallen niet betrouwbaar. Dat betoogde dr. Monika Schmid dinsdag 7 juni tijdens haar oratie als hoogleraar Engelse taalkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Turks bij onthaalmoeder moet kunnen

Uit De Standaard
28/04/2011
De thuistaal wordt best voor vol aangezien. Daar worden de kinderen beter van, net zoals hun Nederlands. 'Kleine dingetjes volstaan. Niet dat de begeleiders nu Marokkaans of Turks moeten spreken.'

Allochtone ouders spreken best eigen taal met kinderen

De Standaard
27/04/2011
Kinderen die thuis een andere taal spreken, leren het makkelijkst Nederlands als ze een stevige basis hebben van hun 'thuistaal'.  
Inhoud syndiceren